ឮថា LG នឹងបង្កើត smartwatch ប្រកួតជាមួយ Apple, Samsung និងGoogle

Looking Today

 

មិនមែនតែក្រុមហ៊ុនមួយទេ ដែលបង្ហាញនាឡិកាទំនើបនោះ តាមរបាយការណ៍មួយ បានឲ្យ ដឹងថា ក្រុមហ៊ុនLG ក៏នឹងបង្កើត Smartwatch ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ Smartwatch ចចាមរាម របស់ក្រុមហ៊ុនA pple , Samsung និង Google ផងដែរ។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានThe Korea Timesបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន LG កំពុងតែផលិត នាឡិកាជំនាន់ថ្មីមួយ ដែលដំណើរការផលិត ដំណាលគ្នា ជាមួយការច្នៃប្រឌិត ផលិតឧបករណ៍ ទំនើបថ្មីមួយទៀត ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Google Glass។

ក្រុមហ៊ុន ជឿជាក់ថា smartwatch គឺជាឧបករណ៍ជំនាន់ថ្មីចាំបាច់មួយ ហើយខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ នៅក្នុងការផលិតឧបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យារបៀបនេះ។ នាឡិការទំនើប របស់ក្រុមហ៊ុនLG ត្រូវបាន គេនិយាយថា នឹងដំណើរការដោយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តែទោះបីជាយ៉ាងណា វាត្រូវ បានគេសន្និដ្ឋានថា នឹងអាចដំណើរការដោយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Firefox OS របស់ក្រុមហ៊ុន Mozilla ។ ព័ត៌មានចចាមរាមជាច្រើនថ្មីៗនេះ បានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុន Apple និង Google កំពុងតែបង្កើត នាឡិកាទំនើប smartwatch ខណៈដែលអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន Samsung បាន បញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនខ្លួនក៏កំពុងតែ ធ្វើការងារទាក់ទង់នឹង នាឡិការទំនើបផងដែរ ដែលនឹង បង្ហាញ ខ្លួននៅយ៉ាងយូរបំផុត ចុងឆ្នាំ ២០១៣។

Looking Today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s