ប្រវត្តិរូប

20130129_085519_美容000

ឈ្មោះ ហ៊ាង​ រតនះ

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: ០៧.មិថុនា.១៩៩២

កន្លែងកំណើត:  ភ្នំពេញ

កំរិតវប្បធម៌ : បរិញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញ  :  ព័ត៌មានវិទ្យា

ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន: ផ្ទះលេខ១២,ផ្លូវ នរោត្តម

សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំពេញ។

ទំនាក់ទំនង:

ទូរស័ព្ទ: 0៩៣ ៧៧៩ ៨៨៦

អ៊ីម៉ែល: heangratanak1111@gmail.com

Facebook: Ratanak Ka

Page Facebook: KhmerWork
វេបសាយ: www.khmerwork.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s