គោលបំណង

ដោយមានគោលដៅធំៗបីដូចខាងក្រោម

ទើបជាខ្ញុំបាទបានធ្វើការរៀបចំគេហទំព័រនេះឡើងវិញ៖

  • ផ្តល់ជាធនធានសម្រាប់និស្សិត និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា
  • ដើមី្បជួយជំរុញការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិ (ខ្មែរ) ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT) នៅកម្ពុជា
  • បង្កើតនូវវប្បធម៌ចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ

khmerwork.wordpress.com ជាប្រភពនៃចំណេះទាក់ទងទៅនឹង វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដោយមានការប្រមូលផ្តុំ នូវឯកសារទាក់ទង ទៅនឹង សៀវភៅ, កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, គេហទំព័រល្អៗ, គម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត, កម្រងឯកសារនានា, ឯកសារច្បាប់ កម្មវិធីសម្រាប់ សរសេរវិបសាយ, ការសិក្សាដោយខ្លួនឯងជាមួយ វិដែអូ, និងឯកសារ ដ៏ទៃទៀតជាច្រើន។

គេហទំព័រ khmerwork.wordpress.com មិនអាចដំណើរការ បានឡើយ បើសិនជាគ្មាន ការចូលរួមចំណែក ពីលោកអ្នក។ រូបខ្ញុំបាទ រង់ចាំ នូវការចូលរួមចំណែក ពីសំណាក់អ្នកទស្សនា វិបសាយនេះ ទាំងអស់។ បើសិនជាអស់លោក-លោកស្រីមាន អត្ថបទល្អៗ ដែលចង់ចែករំលែក ដល់និសិ្សត និងអ្នកដទៃ ទៀតនោះ ដើម្បីបានជាចំណេះដឹង ក្នុងការរួមចំណែកផ្តល់ បទពិសោធន៍ ដើម្បីបានជា ប្រយោជន៍ ជួយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មាន នៅកម្ពុជានោះ សូមមេត្តា ផ្ញើរឯកសារទាំងនោះ មកកាន់ អាស័យដ្ឋាន សារអឡិចត្រូនិច heangratanak1111@yahoo.com។ ខ្ញុំបាទនឹងដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងវិបសាយនេះដោយ រក្សាទុកនូវភាពដើម ទាំងស្រុងរបស់អ្នកនិពន្ធ។ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុន។

អ្នកអាចទាញ យកនូវ ឯកសារផេ្សងៗ ដោយមិនគិតថ្លៃពី វិបសាយនេះ។ ហេតុនេះ អ្នកមិនត្រូវយកវាទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងផលប្រយោជន៏ អាជីវកម្ម ឬលក់បន្តវានោះទេ។ អ្នកត្រូវគោរពចំពោះសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ដោយត្រូវទិញ នូវឯកសារទាំងនោះ បើចាំបាច់ប្រើប្រាស់ ក្នុងផ្លូវអាជីវកម្ម។

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាក់ទងមកកាន់រូបខ្ញុំបាទតាមរយៈ ៖

សារអេឡិចត្រូនិច៖ heangratanak1111@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s